Úplne prvá webstránka

30. Apríla 1993 oznámila Európska Organizácia pre Nukleárny výskum CERN spustenie prvej verejnej internetovej stránky.