Selektory v jazyku CSS

Aby ste mohli začať pracovať s jazykom CSS, musíte pochopiť, ako sa adresuje štýlovanie v tomto jazyku. Na adresáciu sa v CSS používajú selektory – id > identifikátor a class > trieda. Ďalšou možnosťou štýlovania je adresácia html tag-u.