Selektory v jazyku CSS

Aby ste mohli začať pracovať s jazykom CSS, musíte pochopiť, ako sa adresuje štýlovanie v tomto jazyku. Na adresáciu sa v CSS používajú selektory – id > identifikátor a class > trieda. Ďalšou možnosťou štýlovania je adresácia html tag-u.

CSS – čo je to a na čo sa používa

CSS kód

Pravdepodobne ste už počuli o CSS. CSS je skratka anglických slov Cascading Style Sheet, čo sa dá preložiť ako List Kaskádových Štýlov (alebo skôr List následného štylizovania). Je to vlastne programovací jazyk pre vizuálnu štylizáciu výstupu kódu HTML, xHTML, alebo XML. Jazyk bol navrhnutý, aby umožnil lepšie vizuálne zobrazenie webstránky. Pôvodne HTML mal umožňovať vizuálnu štylizáciu obsahu, ale samotný jazyk HTML nikdy nedospel do tohto štádia. Dnes HTML, Javascript a CSS tvoria základ technológie pre tvorbu webstránok. HTML bez CSS môže existovať, ale CSS bez HTML nie. Z toho vyplýva, že CSS je rozšírenie a na funkcionalitu nemá žiaden vplyv.